Sepowiec jeleniogórski

 

Strona główna | O mnie | Historia Oddziału | Pierwsza lista | Seniorzy | Wyróżnienia i odznaczenia

O Muzeum EJ | Z archiwum Oddziału | Wydarzenia i aktualności | Galeria zdjęć

 

 

W 2016 roku mija 70. rocznica zorganizowania

Oddziału Jeleniogórskiego SEP

 

Rok 2015 rokiem 70. lecia powstawania pierwszych powojennych struktur energetyki na Dolnym Śląsku

 

Wiosną 1945 roku na Dolny Śląsk z różnych zakątków kraju i wracający z Niemiec ściągali Polacy, którzy potracili swoje dawne domy lub których zawierucha wojenna rzuciła daleko od ojczyzny. Część z nich była organizatorami państwowości polskiej na tym terenie.

W taki oto sposób początki energetyki na Dolnym Śląsku wspominał Tadeusz Winiarski – członek Zarządu Oddziału SEP w latach 1946-1949:

„…W maju 1945 roku zgłosiłem się do Departamentu Elektrycznego Ministerstwa Handlu i Przemysłu w Warszawie, gdzie organizowana była pierwsza grupa energetyków do wyjazdu na świeżo przyłączone do Polski tereny Dolnego Śląska. …Każdy z nas otrzymał przepustkę odręcznie napisaną … i każdy z nas musiał na własną rękę dostać się do Legnicy…. Ja dostałem się pociągiem poprzez Katowice i Wrocław a potem częściowo pieszo a częściowo wojskowymi samochodami ciężarowymi. W Lenicy zgłosiłem się do będącego  już tam Naczelnego Dyrektora dr. J.Skowrońskiego w połowie czerwca 1945 roku. W pare dni potem oddelegowany zostałem na południe ażeby zbadać rejon Jeleniej Góry i sporządzić pierwsze sprawozdanie ze stanu energetyki na tym terenie. W ZEOD zajmowałem się początkowo inwestycjami a potem z inż. Michałowskim elektrowniami wodnymi. Po przeniesieniu ZEOD do Wrocławia zaangażowałem się w Podokręgu Jeleniogórski. W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Jeleniej górze pracowałem od pierwszych dni jego istnienia…”

(Źródło: XXX lat Jeleniogórskiego Oddziału SEP. 1946-1976. Wyd. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Jeleniogórski, wrzesień 1976 r. – opracowanie Oddziałowa Komisja Historyczna: Ludwik Szczepaniak (przewodniczący), Hipolit Fajkosz, Teofil Gawarecki, Jan Kaźmierkiewicz, Michał Kozłowski, Jan Szymański, Jerzy Trzeciak.)

***

Wspomnienia energetyków jeleniogórskich ze zbioru: cz. I. Wspomnienia Pionierów ZE JG i cz. II. Wojenne losy energetyków ZE JG. Rok 1995-1996. Opracowanie Józef BAŃSKI.

 

Inż. Stanisław KOPER – Kierownik Wydziału Utrzymania w Rejonie Elektrowni Wodnych swoje wspomnienia nazwał „Moje uniwersytety”:

„W mojej rodzinnej wiosce na Mazowszu była tylko szkoła 4-klasowa, jednoizbowa - mimo że obowiązywało 7 lat uczęszczania na naukę. W szkole tej był zatrudniony tylko jeden nauczyciel, który prowadził naukę jednocześnie dla dwóch klas, gdy wykładał dla jednej klasy - uczniowie drugiej prowadzili tzw. naukę cichą. Moja ambicja, a może wyrozumiałość rodziców, kazała mi szukać szkoły 7 klasowej…” czytaj dalej (plik PDF)

 

Tadeusz SZCZERBANIEWICZ - monter w Wydziale Maszyn i Urządzeń.

„Jako dziecko szkolne rok 1939 w rodzinnym Buczaczu, pamiętam satysfakcję narodu ukraińskiego i żydowskiego podczas wkraczania Armii Czerwonej. Ojciec mój był murarzem, nie obcy był nam kryzys i bezrobocie. My Polacy nie odczuwaliśmy dyskryminacji, nadal chodziliśmy wspólnie z Ukraińcami i Żydami do tej samej szkoły, uczyli nas nauczyciele ukraińscy. Los tych, którzy byli przed wojną lepeiej sytuowani był niełatwy…” czytaj dalej

 

Adam PODREZ – starszy dyżurny elektrowni Złotniki

Służyłem w Wileńskim AK w 8 brygadzie Wiktora B., pierwszy pluton, pierwsza drużyna. Mieliśmy swoją baterię 6 dział, liczyliśmy 1200 ludzi. W czerwcu 1944 r. Rosjanie wkroczyli do Wilna, pomogliśmy im zdobyć miasto, po czym zostaliśmy wezwani na zgrupowanie (kilka brygad) odbyło się ono w majątku Lubow. Mieliśmy zamiar iść na Warszawę. 4 lipca zostaliśmy okrążeni przez czołgi i patrolowani przez samoloty. Generał Wilk i Sztab zostali wezwani na razgawor i sprzątnięci. My zostaliśmy rozbrojeni, tylko dowódcy udało się uciec na koniu. W Miednikach koło Wilna trzymali nas dwa tygodnie. Przyjechał do nas pułkownik Soroka z Armii Berlinga…” czytaj dalej

 

 

Jak zwiedzić Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej?

Przejdź na zakładkę <<O Muzeum EJ>>

i na http://www.sep.jelenia-gora.pl

Zobacz

Kalendarium Oddziału Jeleniogórskiego i elektryki na terenie jego działalności

Kliknij książkę

i zobacz archiwalne dokumenty działalności Oddziału

(Album Nr 6)

O ewentualnym wadliwym działaniu proszę uprzejmie informować e-mailem

Strona główna | Historia Oddziału | Pierwsza lista | Seniorzy | Wyróżnienia i odznaczenia

O Muzeum EJ | Z archiwum Oddziału | Wydarzenia i aktualności | Galeria zdjęć

Pożądana rozdzielczość 800x600